Hoe kunt u werkelijk van betekenis zijn voor uw klanten?

Na de training Klantgericht communiceren zijn de deelnemers in staat om te handelen op basis van wat de klant wil. Ze weten op welke manier hun gedrag het gedrag van de klant beïnvloedt. Door snel en doeltreffend contact te maken met een klant weten ze een positieve indruk te maken. Ze stellen de juiste vragen zodat de klant zich serieus genomen voelt. Ze komen er snel achter op welke wijze ze het meest aan de verwachting van de klant kunnen voldoen.

“Het DISC-profiel wat in de training Klantgericht communiceren gebruikt werd vond ik zeer inspirerend, het heeft mij helder inzicht gegeven in mijn ‘zijn’. Ik vond de training ook heel inspirerend met een aantal eye-openers. In het begin was het spannend maar ik ging vol energie en nieuwe ideeën naar huis. Ik vond het verbluffend hoe de trainingsactrice in korte tijd types neerzet. He was zeer goed om mee te oefenen. Ik heb geleerd dat ik duidelijker wil overkomen: hiermee worden de verwachtingen voor de klant ook helder.” Marco – Projectleider, deelnemer cursus Klantgerichtheid en Verantwoordelijkheid voor Havenbedrijf Rotterdam

Klantgericht communiceren levert nieuwe klanten op

U wilt dat uw klanten tevreden zijn over uw organisatie waardoor ze bij u zullen blijven kopen. Zo tevreden zelfs, dat zij andere (potentiële) klanten naar uw organisatie sturen. De medewerkers leren in de training Klantgericht communiceren de échte behoefte van de klant kennen en daarop in te spelen. Zij vinden het belangrijk dat ze zichzelf door service en klantgerichtheid positief en herkenbaar onderscheiden. Klantgerichtheid vertaalt zich in een goede relatie tussen beide partijen.

“Ik vond het een uitdagende en professionele training. Eerst werden we uitgedaagd te kijken naar onze huidige positie. Daarna word je geconfronteerd met jezelf in een rollenspel, om vervolgens te kijken waar je eerst dacht te staan en waar je werkelijk staat. Regelmatig werd het ‘niet-goed/niet-fout-principe’ benadrukt, wat de sfeer erg leergierig maakte en je de ruimte gaf uit je comfort-zone te stappen. De cursus klantgericht communiceren was helder en prettig.” Stan – Verkoper, deelnemer Verkooptraining Klantgerichtheid voor Woonrijk Langedijk

Heeft u een klantgerichte organisatie?

Het is van belang dat iedere medewerker zijn eigen rol en verantwoordelijkheid kent binnen klantgerichtheid. In de training staan we stil bij de betekenis van klantgericht communiceren. De deelnemers leren zich in te leven in de klant en hoe ze de regie over het gesprek kunnen behouden. Ze leren de organisatie en zichzelf goed neer te zetten in een klantgesprek met verschillende klanttypen.
In klachtenafhandeling en het omgaan met klanten die als lastig ervaren worden, heeft klantgerichtheid een belangrijke plek. Klantgericht communiceren is in deze situaties belangrijk om de klant weer positief naar uw organisatie te laten kijken. Klanten die zich begrepen en gehoord voelen, ook in geval van een klacht, zullen zich klantgericht behandelt voelen en dit doorvertellen aan vrienden en kennissen. Het levert extra klanten op!

Meer weten over dit programma »

Contact aanvraag PAK Organisatieontwikkeling